Location

Under our brand name, The Forum Mountmellick, the central Hub is currently located at our main Church-Manse Building in Patrick Street, Mountmellick, County Laois, Ireland, R32 KN25.
 
The Forum Mountmellick is strategically located in the midlands, now an important area categorised within the Ancient East of Ireland.
 
•   100kms from Dublin Airport
•   147kms from Shannon Airport
•   164kms from Belfast Airport
 
Our three standalone facilities now incldue.
1)   The Forum Mountmellick (Church & Manse)
2)   The Forum Mountmellick (Coach House) and the soon coming
3)   The Forum Mountmellick (Square)
 
The unique historic protectd structures all offer high quality accommodation suited for different hospitality experiences. 
 
For more information to Irelands Ancient East, see link:
 
https://www.independent.ie/life/travel/travel-news/irelands-ancient-east-launched-as-follow-up-to-wild-atlantic-way/31140326.html

Liên Hệ

Địa chỉ

Patrick Street,
Mountmellick,
County Laois,
Ireland,
R32 KN25

Điện Thoại

+353 57 869 7557

Email

info@theforum-mountmellick.com

Gọi Chúng Tôi

+353 57 869 7557

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách