Parking & Security

The Forum has private secure off-street parking facilities at the rear of the building complete with London Victorian style street lighting.
 
The car park is undergoing further development work in the future to provide dedicated parking bays with services for camper vans at a reasonable cost.
Free secure car parking for vistors is provided at the rear of the property with a designated parking bay for disabled persons.   
 
In future, parking facilities will include dedicated parking bays for a small number of camper vans. .
 
Access to the car park is via keypad operated security gates.
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Patrick Street,
Mountmellick,
County Laois,
Ireland,
R32 KN25

Điện Thoại

+353 57 869 7557

Email

info@theforum-mountmellick.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 57 869 7557

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách